Fresh Lashes, 3 week infill. 13mmcc 0.07, 12mmD 0.07 & Eyebrow wax & tint • • • • #russianvolumelashes #volumelashextensions #lashesforever #lashesonfleek #lasheseverydayallday #lashesfordays